e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Yeni Sayı

Sayı 6 (2023): Danisname / Bahar


Danisname

Dergi Hakkında

Danisname (e-ISSN: 2717-9974), Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği tarafından 2020 yılından itibaren yayımlanan hakemli bilimsel dergidir.

Konu Kategorisi

Sosyal Bilimler: Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Güvenlik

İktisadi Bilimler: Ekonomi, Uluslararası Ekonomi

Beşeri Bilimler: Tarih, Felsefe, Din, İlahiyat

Kongre Kütüphanesi/LCC Konu Kategorisi: Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Güvenlik, Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Felsefe, Psikoloji, Din Felsefesi (Genel)

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Türkiye, Siyaset, Güvenlik, Ekonomi, Din

Anahtar Kelimeler

İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih, Din, Felsefe, Sosyoloji, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Güvenlik, Ekonomi Dünya, Kültür, Dil ve Edebiyat, Literatür, Sanat, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, Arap Dili, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi.

Yayın Periyodu

Danisname  (e-ISSN: 2717-9974) dergisi, Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği tarafından 2020 yılından itibaren 20 Eylül ve 20 Mart tarihlerinde olmak üzere periyodik olarak yılda iki defa yayımlanan hakemli bilimsel dergidir.

Yayın Süreçleri

Makale gönderimden yayına kadar ortalama 10 hafta beklemek gerekir.

Erişim Politikası

Danisname açık erişimli, hakemli bir dergi olarak yılda iki defa Eylül ve Mart aylarında yayınlanır. Eylül sayısı için makale kabul tarihleri 1 Nisan - 31 Temmuz; Mart sayısı için 1 Ekim - 31 Ocak tarihleri arasıdır.

Hedef Kitlesi

Danisname dergisinin hedef kitlesi, sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalarını sürdüren akademisyenler ve bu alana ilgi duyan akademik gönüllülerdir.

Telif Hakkı

Danisname dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Danisname tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Ücret Politikası

Bu dergide makale yayımı için hiçbir ad altında YAYIN ÜCRETİ (makale işlem ücretleri, editoryal işlem ücretleri, dil düzenleme ücretleri, renk ücretleri, gönderim ücreti, sayfa ücreti, üyelik ücreti, basılı abonelik maliyeti, diğer ek ücretler, diğer ücretler) istenmez. Derginin tüm masrafları yayıncı tarafından karşılanır.

Yayın Etiği

Dergi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ne uymaktadır. Ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri’ni benimsemiştir.

DOI

Yayınlanan tüm makalelere, kalıcı makale tanımlayıcısı olarak DOI atanır.

Arşiv Politikası

Bu dergide yayınlanan makaleler LOCKSS’da dijital olarak arşivlenir. LOCKSS sistemi, bu erişim Arşiv Birimi’ni toplama, koruma ve sunma iznine sahiptir.

Arşiv

Eski sayılara bak

Tüm Sayıları Göster