e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

İBN HALDUN’UN GALİP-MAĞLUP DİKOTOMİSİNDE GÜÇ İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

İBN HALDUN’UN GALİP-MAĞLUP DİKOTOMİSİNDE GÜÇ İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Article Sidebar

Habib Celaleddin KARTAL
Özcan GÜNGÖR
Nasıl Atıf Yapılır
KARTAL, H. C., & GÜNGÖR, Özcan. (2023). İBN HALDUN’UN GALİP-MAĞLUP DİKOTOMİSİNDE GÜÇ İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ. Danisname Beşeri Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 3–24. Geliş tarihi gönderen https://danisname.com/danisname/article/view/81


Öz

Bu makalede, İbn-i Haldun’un mağlup toplumun tepkileri ile ilgili görüşleri temelinde, güç mücadelesine giren toplumlar arasında mücadeleyi kazanmanın ve kaybetmenin her iki toplum açısından ortaya çıkardığı sonuçlar ele alınmaktadır. Galip ve mağlubun tarih içindeki sürekli değişimi ile güç kavramının bizzat kendisi arasında ilişki kurulmuştur. Gücün süreç içerisindeki sürekli değişiminin, güçlüyü de değiştirdiği ifade edilmiştir. Böylece tarih; güç mücadelesi, güç dönüşümü ve güç yanılgısı üçlüsünün tekrar ettiği bir sahne haline gelmiştir. İbn-i Haldun’a göre tarih boyunca var olan güç mücadelesi sürecinde mağlup toplum üç tür tepki geliştirmektedir. Mücadelenin mağlubu ya güçlünün kemal mertebesinde olduğuna inanıp nefsinin aldanışı sonucu güce hizmet etmekte ya mağlubiyetinin sebebini güçlünün kültür ve diniyle açıklamakta ya da mağlubiyetin ortaya çıkardığı miskinlik ve öğrenilmiş çaresizlikle her konuda havlu atmaktadır. Bu durumun, güç mücadelesine girecek her bir devletin mağlup olmayı da göze alarak yeniden doğuşu hangi noktaya dayandırması ve kurtuluş çözümleri konusunda nasıl bir metot izlemesi gerektiği konusunda önemli bir kriter olduğu görülmektedir. Çalışmada, makro bağlamda dolaylı gözlem yapılarak yeteri miktarda kaynak taranıp incelenerek problem analiz edilmeye çalışılmıştır.

Article Details