e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Telif Hakkı ve Açık Erişim

Yazarın Telif Hakkı

Danisname, 20 Eylül 2020'den beri dergi makalelerinin yazarlarından telif haklarını bize devretmelerini istemedi. Yazarlar (veya işverenleri) makaledeki telif haklarını elinde tutar. Yazarlardan tek istediğimiz CC BY-NC lisansı kapsamında yayını kabul etmesidir. Danisname tarafından yayınlanan tüm makaleler (araştırmayı kimin finanse ettiğine bakılmaksızın) açık erişim olarak yayınlanır ve CC BY-NC açık erişim lisansı şartlarına uygun olarak yeniden kullanımına izin verilir.

Yazarlar, Danisname dergisinde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

 1. Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen telif hakkı sözleşmesini okurlar ve ıslak imzalı bir kopyasını da dergi sistemine yüklerler (Telif Hakkı Anlaşması).
 2. Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
 3. Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
 4. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
 5. Makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak için sunulmadığını,
 6. Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
 7. Yazarlar, bu Dergiye, makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
 8. Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
 9. Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.
 10. Makale ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.

 

Danisname’nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC

Lisans: CC BY-NC

Gömülü Lisanslar: Evet. Danisname, makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.

Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.

Açık Erişime Başlama Tarihi: 20/09/2020       

OAI: URL

LOCKSS: URL 

CLOCKSS: URL

RSS: URL

Open Citations: Danisname, atıf verilerini Initiative for Open Citations I4OC aracılığıyla açmayı seçmiştir.

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Danisname dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Danisname2020 yılında yayımladığı ilk sayısından itibaren tüm akademik makaleleri CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında yayınlamaya başlamıştır. Danisname, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır. Danisname, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır.  

Tüm makalelerimizi Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayınlıyoruz. Bu lisans makaleleri, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, CC-BY-NC lisansına uygun olmak kaydıyla, ticari olmayan kullanımlar için yeniden kullanmalarına izin verir. Ancak ticari kullanıcılar veya ticari kullanım için Danisname dergisinden izin alınmalıdır. Makalelerde CC BY-NC lisansı belirtilir. Danisname'de yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine Danisname adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir: 

 • Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
 • Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.
 • Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
 • Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
 • Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
 • Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

 

Arşivleme ve Veri Dağıtım Politikası

Editör, yayınlanan materyalin güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar. Danisname yayınladığı makaleleri açık erişim esasına göre yazar(lar)ın herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın elektronik arşivlere gönderir ve tam erişime açık hale getirir. Yazar veya fon sağlayan kuruluş, yazarın kabul edilen makalesinin bir kopyasını arşiv sitelerine yükleyebilir. Danisname yazar lisansı, yalnızca ticari olmayan kullanım için makalenin kaynağına atıfta bulunarak (tam bir alıntıyla) yeniden kullanıma izin verir. Ticari kullanım için izin alınmasını belirten politikamız geçerlidir.

Danisname, tüm makalelerini CC-BY-NC Creative Commons lisansı kapsamında açık erişimli tutmayı ve tam metin içeriğini arşiv platformlarında ve  Danisname dergi web sitesinde depolamayı taahhüt eder.

Arşiv Politikası: LOCKSS  - CLOCKSS

Depo Politikası: Yayıncının Kendi Sitesi


Danisname
dergisinde yayınlanan makaleler LOCKSS ve CLOCKSS’da dijital olarak arşivlenir. Ayrıca yayımlanan makaleler, yazarı tarafından çalıştığı üniversitenin kurumsal arşivinde (DSpace, AVESİS vb.), konulu arşivlerde veya diğer her türlü arşivde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Böylece bu yayına herkes ücretsiz olarak hemen ulaşabilir.

Danisname (e-ISSN: 2717-9974) dergisinin yayımcısı Murat Demirkol, araştırma sonuçlarının yayılmasını destekleme politikasına uygun olarak arşiv politikasını duyurmaktan memnuniyet duyar:

 • Danisname, yazarlara, bir makalenin kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi) ve/veya yayınlandıktan sonra kurumsal bir havuzda arşivleme için bir makalenin (yayıncı pdf) nihai yayınlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir.
 • Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur ancak yayınlanan kaynak belirtilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI'sine bir bağlantı ayarlanmalıdır.
 • Yazarlar makalenin çıktısını PDF belgesi olarak indirebilirler. Yazarlar makalenin kopyalarını meslektaşlarına herhangi bir ambargo olmaksızın gönderebilir.
 • Danisname, makalelerin tüm sürümlerine izin verir (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayınlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.
 • Danisname dergisi, kalıcı arşivler oluşturulmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. Stanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS Programı, kütüphanelere ve yayıncılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamak için ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunar. LOCKSS Programı, “çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama” ilkesi üzerine kurulmuş, kütüphanenin liderliğindeki bir dijital koruma sistemidir. LOCKSS Programı, açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak kütüphaneleri geliştirir ve destekler.
 • Initiative for Open Citations: I4OC 

 

Dergide Yayımlanan Versiyon        

Yayım Türü: Açık Erişim

OAI: URL

LOCKSS: URL 

CLOCKSS: URL

RSS: URL

Ambargo Süresi: Ambargo süresi yoktur.

Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0

Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.

Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Crossref, Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır. DOI ile yayıncı sürümüne bağlanmalıdır.


Hakem Süreci Sonunda Kabul Edilen Versiyon

Ambargo Süresi: Yok

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.

 

Dergiye Gönderilen İlk Metin

Ambargo Süresi: Yok

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

 

Oluşturulma:      

Güncellenme:      

Kalıcı Makale Tanımlayıcı: DOI

Danisname, dijital nesne tanımlayıcısını (DOI) kullanır. DOI, nerede olursa olsun makaleyi bulmak için kullanılır.

 

ORCID: Evet

Danisname, ORCID ID'lerinin makale meta verilerinde bulunması zorunlu tutar. ORCID ID, yazarları benzersiz şekilde tanımlayan alfasayısal bir koddur.

 

ROR ID: Evet

Danisname, Araştırma Kurumları Kayıt Tanımlayıcısını (ROR ID) kullanır. ROR ID, dünyadaki her araştırma kuruluşu için açık, sürdürülebilir, kullanılabilir ve benzersiz kurum numara kaydıdır.

 

Kaynakça Paylaşımı: Evet

I4OC standartlarına uygun kaynakça paylaşımında bulunmaktadır. I4OC standartları, referansların yapılandırılmış, ayrılabilir ve açık olmasını ister.