e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Dizinler

Ulrich’s Periodicals Directory | ProQuest (Kabul Tarihi: 27.04.2022)

https://about.proquest.com/en/products-services/Ulrichsweb/

 

Danisname, Ulusal Mı Uluslararası Mı?

ÜAK'a göre Doçentlik başvurusunda kullanılabilecek "Yayımlanmış Makale", "Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makaledir". Bu tanıma göre matbu veya e-dergide yayımlanan özgün makaleler doçentlik başvurusunda kullanılabilir. (Kaynak: ÜAK).

Doçentlik başvuru şartları bilim alanına göre değişmektedir.

Genel olarak başvuru şartlarında "Ulusal Makale "ve Uluslararası Makale" şeklinde iki kategori bulunmaktadır.  

"İlahiyat Bilim Alanı" özelinde bu şartlara bakılacak olursa ulusal makalenin iki alt kategorisi bulunmaktadır:

  1. a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale - 10 PUAN
  2. b) a bendi dışındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale - 5 PUAN

Bu tabloya göre dergimiz Mart, 2022 yılı itibari ile Ulusal/b kategorisinde yer almaktadır, puan değeri 5'tir. 

"İlahiyat Bilim Alanı" özelinde uluslararası makalenin üç alt kategorisi bulunmaktadır:

  1. a) SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale - 20 PUAN
  2. b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale - 10 PUAN
  3. c) Bu maddenin a veya b bendi kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan kitap kritiği yapılmış makale -  PUAN

Bu tabloya göre dergimiz Danisname’nin Doçentlik başvurularında uluslararası makale kategorisinde puan değeri 2022 yılı itibari ile bulunmamaktadır