e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Amaç ve Kapsam

Amaç

26 Haziran 2020’de yayın hayatına başlayan ve ilk sayısını 20 Eylül 2020’de yayımlamış olan Danisname, başta Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji, Tarih olmak üzere Beşeri ve Sosyal Bilimlerin her alanında üretilen makale, derleme, kritik, çeviri ve doktora tez özeti türünden bilimsel çalışmaları hakem değerlendirmesine sunan, hakem değerlendirmesi sonucunda yayımlanabilir oluru almış ve Yayım Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılmış makaleleri online ortamda yayımlayan hakemli bir dergidir. Danisname,  bir yazardan aynı dönemde birden fazla makale başvurusu kabul etmemektedir. 20 Eylül ve 20 Mart tarihlerinde olmak üzere periyodik olarak yılda iki defa yayımlanan Danisname, nitelikli bilimsel araştırmaların yaygınlaşmasını önemsemekte, bu ürünleri ilgili okurlara ve bilimin gelişmesini destekleyen kişi ve kurumlara ulaştırmayı amaçlamaktadır. Süreçleri yayın etiğine ve hizmet kalitesine uygun olarak yürüten Danisname, bilimsel değeri yüksek makaleler yayımlamak suretiyle uluslararası indekslerde taranma yanında dolaylı olarak genç araştırmacıların akademik açıdan yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Makalenin ister yayımlanabilir ister yayımlanamaz olduğuna karar versin, bütün hakem raporlarının aynı zamanda araştırmacıyı bilimsel çalışma yapma kabiliyeti açısından eğiteceğini düşünülmektedir.

Kapsam

Danisname, başta Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Güvenlik, İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji, Tarih olmak üzere Beşeri ve Sosyal Bilimlerin her alanında üretilen makale, derleme, kritik, çeviri ve doktora tez özeti gibi bilimsel çalışmaları online ortamda yayımlayan hakemli bir dergidir.

Konu Kategorisi

Konu Kategorisi

Sosyal Bilimler: Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Güvenlik

İktisadi Bilimler: Ekonomi, Finans, Uluslararası Ekonomi, İktisat Tarihi, Maliye

Beşeri Bilimler: Tarih, Felsefe, Din, İlahiyat

Kongre Kütüphanesi/LCC Konu Kategorisi: Felsefe. Psikoloji. Din. Felsefe (Genel)

Anahtar Kelimeler: Din, Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Türkiye, Siyaset, Güvenlik, Ekonomi

Anahtar Kelimeler

İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih, Din, Felsefe, Sosyoloji, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Güvenlik, Ekonomi Dünya, Kültür, Dil ve Edebiyat, Literatür, Sanat, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, Arap Dili, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, İslam İktisadı, Ekonomi, İktisat Tarihi, Finans, Vergi, Maliye