e-ISSN: 2717-9974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

Editör Kurulu

Danisname

 

Yayıncı

Küresel Güvenlik ve Strateji Derneği

gssi@gssinst.com

 

Yazı İşleri Müdürü

Osman SELVİ

osselvi@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9004-8627

 

Editör

Enes ENGİN

Küresel Güvenlik ve Strateji Enstitüsü

enes.engin@gssinst.com

 

Doç. Dr. İlyas CANİKLİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

ilyascanikli@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9340-7982

 

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Hayriye Özlem SÜRER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Dinler Tarihi

hayriyeilahiyat57@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1945-3937

 

Merve DEMİRYÜREK

mervedemiryurek4@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4570-9182

 

Arş. Gör. Ahmet Şehit TUNA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

astuna@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7365-4596

 

İngilizce Dil Editörü

Arş. Gör. Bilge Sever KIYAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Felsefesi

bsever@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5593-7675

 

Türkçe Dil Editörü

Arş. Gör. Hüseyin ŞIRA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk İslam Edebiyatı

tosyevi@mynet.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7690-2217

 

İndeks ve İstatistik Editörü

Arş. Gör. Aygün Yılmaz UZUNÖZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, İslam Tarihi

aygnylmz94@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3347-0776 

 

Alan Editörleri

 

Arap Dili ve Belagatı

Arş. Gör. Mehmet CANDAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagatı

m.candan766@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0154-8655

 

İslam Mezhepleri Tarihi

Arş. Gör. Yusuf YAPICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, İslam Mezhepleri Tarihi

yusufyapici3801@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3087-9680

 

İslam Tarihi

Arş. Gör. Okan UZUNÖZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, İslam Tarihi

okan.uzunoz@hbv.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8295-5588

 

Dinler Tarihi

Arş. Gör. Nisa Yağmur BOZOK

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Dinler Tarihi

nisayagmurbozok@kilis.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2215-6095

 

Din Felsefesi

Arş. Gör. Hatice Kübra ÖMEROĞLU

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Felsefesi

haticekubrasengul@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2401-1666

 

Din Eğitimi

Arş. Gör. Yunus TÜKEN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Eğitimi

yunus.tuken@kilis.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9192-2670

 

Din Sosyolojisi

Abdullah YARGI

abdullahyargi@outlook.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9351-4622

 

Tefsir

Arş. Gör. Ubeytullah ALTUNTAŞ

Gümüşhane Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

ubeydullahaltuntas@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6075-139X

 

Kelam

Hatice Betül TURGANALİ 

İslam Düşünce Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Kelam

betul.turganali@outlook.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6011-4163

 

İslam Hukuku

Arş. Gör. Gamze ARSLAN

Ankara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku

gamzearslan92@hotmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8870-638X

 

İslam Felsefesi

Arş. Gör. Muhammed Abdullah HAKSEVER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Felsefesi

muhammedabdullah.haksever@asbu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6624-5225 

 

Türk-İslam Edebiyatı

Arş. Gör. Cihat EKİZ

Ankara Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk-İslam Edebiyatı

ekizc@ankara.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0642-2530

 

Uluslararası Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Deniz ALTINSOY

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF

deniz.altinsoy@bilecik.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0335-3181

 

Yayın Kurulu

 

Prof. Dr. Murat DEMİRKOL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Felsefesi

murat60demirkol@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1770-4288

 

Doç. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4552-9242

 

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

ayildirim@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7297-3325

 

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Ankara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

duralaroltu@hotmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2899-9111

 

Prof. Dr. Selim EREN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyoloji, Kurumlar Sosyolojisi

selim.eren@omu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0130-3789

 

Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK

Erciyes Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Eğitimi

akyureks@erciyes.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8427-5030

 

Doç. Dr. İlyas CANİKLİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

ilyascanikli@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9340-7982

 

Dr. Mohamedou Mohamed El Mokhtar

Professor of Public Law and Political Sciences, Faculty of Law and Economic Sciences, University of Nouakchott

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-9454-1998

 

Prof. Dr. Bülent AKOT

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Tasavvuf

bulentakot@hotmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9418-3140

 

Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ

Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Felsefesi

toksozhatice@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0459-3152

 

Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK 

Bursa Teknik Üniversitesi, Sosyoloji, Kurumlar Sosyolojisi

ulukutuk27@hotmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9694-1344

 

Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

huseyinakyuz73@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5633-3507

 

Doç. Dr. Anar GAFAROV

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

a.philosophy@hotmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3113-1287

 

Dr. Öğr. Üy. Kubat Ali TOBCHUBAEV

Tokat GOP Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Eğitimi

ktopchubaev@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9326-5988

 

Dr. Öğr. Üy. Mehmet ERKOL 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyoloji, Genel Sosyoloji ve Metodoloji

mehmeterkol@aku.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1363-1894

 

Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Bursa Uludağ Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk İslam Edebiyatı

bkemikli@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0754-9800

 

Prof. Dr. Cenap ÇAKMAK

Anadolu Universtiy, International Affairs, International Law

cenapcakmak75@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7951-6082

 

Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER 

Akdeniz Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, İslam Mezhepleri Tarihi

omerfarukteber@akdeniz.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3126-3802

 

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Politics and Public Administration

hakanaltintas@akdeniz.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6747-1104

 

Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ

Karabük Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Kelam

s.mutekellim@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2346-804X

 

Prof. Dr. Altan ÇETİN

Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

altancetin@anadolu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2029-1373

 

Prof. Dr. İbrahim KUTLUAY 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

ibrahim.kutluay@ikcu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3149-9556

 

Prof. Dr. Ertan BEŞE 

Çankırı Karatekin University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9836-8070

 

Prof. Dr. Musa YILDIZ

Gazi Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi, Arap Dili Eğitimi

ymusa@gazi.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5274-9481

 

Prof. Dr. Mahmoud AL-HAMZA

Moscow, senior follow at the Institute for the History of Science & Technology, RAS (former), History and philosophy of science, political sciences and Russian Foreign Policy.

alhamza.mahmoud@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0009-0000-2404-214X

 

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN

Hitit Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Kelam

mehmetevkuran@hitit.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8616-111X

 

Doç. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4552-9242

 

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

munal@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7169-5757

 

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Kelam

metin.ozdemir@asbu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5678-8579

 

Prof. Dr. Nuri ADIGÜZEL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Felsefesi

nadiguzel@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3233-9143

 

Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, İslam Tarihi

adiguzela63@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4818-4051

 

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, İslam Tarihi

mozkan@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6134-4518

 

Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Eğitimi

zsalihzengin@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2354-8899

 

Prof. Dr. Yakup CİVELEK 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagatı

yakup.civelek@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3448-4723

 

Prof. Dr. Özcan GÖNGÖR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Sosyolojisi

ogungor@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0775-023X

 

Prof. Dr. Zekiye DEMİR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Sosyolojisi

zdemir@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4009-7751

 

Prof. Dr. Kadir GÜRLER

Hitit Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

kadirgurler@hitit.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6373-6424

 

Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tarih, Yeniçağ Tarihi

rkaragoz@omu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7268-6190

 

Dr. Ferhat ERÇİN

Istanbul University, Asistant Proffesor of Civil Law, Department of Public Administration College of Political Science

ferhatercin1453@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8290-1077

 

Dr. Wissam Aldien ALOKLAH

Fellow at the University of South Wales, and Advance HE, UK

waloklah@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4532-3845

 

Dr. Mohamedou Mohamed El Mokhtar

Professor of Public Law and Political Sciences, Faculty of Law and Economic Sciences, University of Nouakchott

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-9454-1998

 

Doç. Dr. Recep DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

recepdemir68@hotmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7021-128X

 

Doç. Dr. Yusuf ŞEN

Bayburt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku

ysen@bayburt.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6795-0161

 

Doç. Dr. Tuğrul TEZCAN

Karabük Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

ttezcan@karabuk.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1751-203X

 

Doç. Dr. Osman ORUÇHAN 

Pamukkale Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

osmanoruchan@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2076-3182

 

Doç. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Dinler Tarihi

mustafayigitoglu@karabuk.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6308-1475

 

Doç. Dr. Harun ŞAHİN 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

sahinharun@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2834-2339

 

Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN 

(Kırıkkale Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Kelam

caglayanharun@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0228-5164

 

Doç. Dr. Hamdi KIZILER

Karabük Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Tasavvuf

hamdikiziler@karabuk.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9131-1645

 

Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

fgokce@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8181-1088

 

Prof. Dr. Muhammed Ali YAZIBAŞI 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Eğitimi

maliyazibasi@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0369-1217

 

Dr. Öğr. Üy. Muhammet Mücahit ASUTAY

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagatı

masutay@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3200-4666

 

Dr. Öğr. Üy. Ahmet YEMENİCİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Eğitimi

ayemenici@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7549-5074

 

Dr. Öğr. Üy. Peyman ÜNÜGÜR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis

punugur@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6572-8770

 

Dr. Öğr. Üy. Ayşe UZUN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

a.uzun@ybu.edu.tr

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5359-6827